Wie is ons

Die Hervormde Teologiese Kollege (HTK) vorm deel van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA) en is op 1 Januarie 2000 in die lewe geroep.  Die HTK bestaan vanweë ‘n samewerkingsooreenkoms wat die NHKA met UP gesluit het.  Die ooreenkoms sluit in:

  • Die teologiese opleiding en vorming van studente
  • Die aanbied van kerkeie modules
  • Voortgesette teologiese opleiding vir predikante
  • Kursusse vir die toerusting van ampsdraers en lidmate