Home 9 Studente 9 Toerusting Kerklike Bediening (TKB)

Toerusting Kerklike Bediening (TKB)

Die TKB word in ‘n vierjaarsiklus vir BDiv-studente aangebied. Behalwe vir die voorbereiding en aanbieding van ‘n klaserediens, word MDiv-studente van TKB vrygestel. Die volgende is temas (met toepaslike skakels) wat aangebied is:

Toerusting Kerklike Bediening (TKB) 2023

TEMA AANBIEDING SKAKEL

Toerusting Kerklike Bediening (TKB) 2023

Tema – 
Aanbieder(s)
Skakel – 

 

Toerusting Kerklike Bediening (TKB) 2022

TEMA AANBIEDER(S) SKAKEL
Prediking – basisteorie Dr André Ungerer https://tinyurl.com/4b6833f5
Prediking in die NHKA Dr André Ungerer https://tinyurl.com/bdhxaw6s
Virtuele erediens Dr Hein Delport https://tinyurl.com/3sk3m7x9
Induktiewe prediking Dr Hein Delport https://tinyurl.com/4b7pa63b
Twee gemeente- praktisyns Di Thomas Dreyer en Janine Bevolo-Manders https://tinyurl.com/dp3v8c7j 

Toerusting Kerklike Bediening (TKB) 2022

Tema – Prediking – basisteorie
Aanbieder(s) – Dr André Ungerer
Skakelhttps://tinyurl.com/4b6833f5

Tema – Prediking in die NHKA
Aanbieder(s)
– Dr André Ungerer
Skakel
https://tinyurl.com/bdhxaw6s

Tema – Virtuele erediens
Aanbieder(s)
– Dr Hein Delport
Skakel
https://tinyurl.com/3sk3m7x9

Tema – Induktiewe prediking
Aanbieder(s)
– Dr Hein Delport
Skakel
https://tinyurl.com/4b7pa63b

Tema – Twee gemeente- praktisyns
Aanbieder(s)
– Di Thomas Dreyer en Janine Bevolo-Manders
Skakel
https://tinyurl.com/dp3v8c7j 

Toerusting Kerklike Bediening (TKB) 2021

 

TEMA AANBIEDER(S) SKAKEL
Kwartaal 1
Inleiding tot die erediens PowerPoints https://tinyurl.com/mr276k3e
Erediens inleidend 1 Prof Wim Dreyer en dr Frikkie Labuschagne https://tinyurl.com/yshrywhz
Erediens inleidend 2 Prof Wim Dreyer en Dr André Ungerer https://tinyurl.com/4pc8wbyz
Kwartaal 2
Eenheid van die kerk
Prof Wim Dreyer https://tinyurl.com/ypb5u3n9
Kerkwees in die 21ste eeu Prof Wim Dryer https://tinyurl.com/2thhezwu
Metafore in kerkwees Dr André Ungerer https://tinyurl.com/hv83c2ec
Missionale ekklesiologie 1 Dr Frikkie Labuschagne https://tinyurl.com/5yh7rnha
Missionale ekklessiologie 2 Dr Frikkie Labuschagne https://tinyurl.com/4yj8xmmv
Missionale ekklesiologie Hersiening Dr Frikkie Labuschagne https://tinyurl.com/4h57tc4t
Relasionele groepe Dr André Ungerer https://tinyurl.com/5efkzc7j
Kwartaal 3
Inleiding tot die amp Dr André Ungerer en ds Marina Kok https://tinyurl.com/2z8dcn4t
Roeping, onderskeiding en vergaderings Dr Frikkie Labuschagne en André Ungerer https://tinyurl.com/mumbx3b6
Etiese Kode, ampte en inkarnerende ekklessiologie Prof Wim Dreyer https://tinyurl.com/yj9eeb2h

Toerusting Kerklike Bediening (TKB) 2021

KWARTAAL 1

Tema – Inleiding tot die erediens
Aanbieder(s) – PowerPoints
Skakel –  https://tinyurl.com/mr276k3e 

Tema – Erediens inleidend 1
Aanbieder(s) – Prof Wim Dreyer en dr Frikkie Labuschagne
Skakelhttps://tinyurl.com/yshrywhz 

Tema – Erediens inleidend 2
Aanbieder(s) – Prof Wim Dreyer en Dr André Ungerer
Skakelhttps://tinyurl.com/4pc8wbyz 

KWARTAAL 2

Tema – Eenheid van die kerk
Aanbieder(s) – Prof Wim Dreyer
Skakelhttps://tinyurl.com/ypb5u3n9 

Tema – Kerkwees in die 21ste eeu
Aanbieder(s) – Prof Wim Dryer
Skakelhttps://tinyurl.com/2thhezwu 

Tema – Metafore in kerkwees
Aanbieder(s) – Dr André Ungerer
Skakelhttps://tinyurl.com/hv83c2ec

Tema – Missionale ekklesiologie 1
Aanbieder(s) – Dr Frikkie Labuschagne
Skakelhttps://tinyurl.com/5yh7rnha 

Tema – Missionale ekklessiologie 2
Aanbieder(s) – Dr Frikkie Labuschagne
Skakelhttps://tinyurl.com/4yj8xmmv 

Tema – Missionale ekklesiologie Hersiening
Aanbieder(s) – Dr Frikkie Labuschagne
Skakelhttps://tinyurl.com/4h57tc4t 

Tema – Relasionele groepe
Aanbieder(s) – Dr André Ungerer
Skakelhttps://tinyurl.com/5efkzc7j 

KWARTAAL 3

Tema – Inleiding tot die amp
Aanbieder(s) – Dr André Ungerer en ds Marina Kok
Skakelhttps://tinyurl.com/2z8dcn4t 

Tema – Roeping, onderskeiding en vergaderings
Aanbieder(s) – Dr Frikkie Labuschagne en André Ungerer
Skakelhttps://tinyurl.com/mumbx3b6 

Tema – Etiese Kode, ampte en inkarnerende ekklessiologie
Aanbieder(s) – Prof Wim Dreyer
Skakelhttps://tinyurl.com/yj9eeb2h