Home 9 Studente 9 Temas

Temas

Die NHKA gebruik reeds vir etlike jare die vierdeling, naamlik viering, gemeenskap, diens en getuienis, as indeling van die agendas tydens Algemene Kerkvergaderings.  Ons het besluit om dieselfde indeling vir die vierjaarsiklus te volg.  Gedurende elke akademiese jaar kom elkeen van die vierdeling aan die orde soos onderstaande tabel uitwys.  Let daarop dat die temas en volgorde in die volgende jare moontlik gewysig kan word.

 

Jaar  Viering  Gemeenskap  Diens  Getuienis
Jaar 1 Erediens Die Kerk Die ampte Dissipelskap
Jaar 2 Homiletiek en Himnologie Pioniersopleiding Persoon van die predikant (Pastoraat) Opbou van die liggaam van Christus
Jaar 3 Homiletiek en Himnologie Priesterskap van die gelowiges Kerkorde Evangelistiek
Jaar 4 Sakramente Kerkwees in die 21ste eeu Kybernetiek Ons wêreld

Temas

Die NHKA gebruik reeds vir etlike jare die vierdeling, naamlik viering, gemeenskap, diens en getuienis, as indeling van die agendas tydens Algemene Kerkvergaderings.  Ons het besluit om dieselfde indeling vir die vierjaarsiklus te volg.  Gedurende elke akademiese jaar kom elkeen van die vierdeling aan die orde soos onderstaande tabel uitwys.  Let daarop dat die temas en volgorde in die volgende jare moontlik gewysig kan word.

 Jaar 1

Viering – Erediens
Gemeenskap – Die Kerk
Diens – Die ampte
Getuienis – Dissipelskap

Jaar 2

Viering – Homiletiek en Himnologie
Gemeenskap – Pioniersopleiding
Diens – Persoon van die predikant (Pastoraat)
Getuienis – Opbou van die liggaam van Christus

Jaar 3

Viering – Homiletiek en Himnologie
Gemeenskap – Priesterskap van die gelowiges
Diens – Kerkorde
Getuienis – Evangelistiek

Jaar 4

Viering – Sakramente
Gemeenskap – Kerkwees in die 21ste eeu
Diens – Kybernetiek
Getuienis – Ons wêreld