Traumanetwerk

Projekspan: Dr JM van Staden (koördineerder).

 

Die Traumanetwerk wat bestaan uit verskeie kerk-genootskappe, landbou-, trauma en burgerregte-organisasies, is besig om ’n gratis toepassing (app) te ontwikkel wat via Play Store en I-store afgelaai kan word om vinnige en korrekte inligting te verskaf van ontlonters, beraders, nooddienste, streekleiers van landbou-organisasies en AfriForum se trauma-eenheid, die beskikbaarstelling van YouTube-video’s wat inligting bevat oor trauma en die genesing na trauma, en mededelings van alle betrokke organisasies.  Meer inligting sal tydens die 73ste AKV beskikbaar gestel word.

Slegs opgeleide en geregistreerde beraders en traumaspesialiste sal die NHKA by die Traumanetwerk verteenwoordig.  Predikante word sterk aangemoedig om hulle registrasie vir dié doel by onder andere CPSC en ander ooreengekome instansies af te handel.