Mentorskapprogram

Projekspan: Ds L Prinsloo (koördineerder) in samewerking met prof WA Dreyer, drr JP Bester, SM de Beer, JG Janse van Rensburg, MJ Jansen van Rensburg, FJ Labuschagne, AG Ungerer, JC van der Merwe, WC van Wyk, di D Barnard, ME Beukes, PS Dreyer, TF Dreyer (Wapadrant), CEC Hertzog, RC Kok-Pretorius, WJJ Kok, JT Manders, CB Prinsloo, RJ Rust, AC Swanepoel, JF van der Merwe, oudl Daniel Esterhuizen en me Elna Esterhuizen.

 

Die NHKA Mentorskap-program is besig om ten volle geïmplementeer te word.  Mentorskap gebeur in verskeie werkruimtes spontaan tussen kollegas.  Kollegas leer by mekaar en vorm mekaar se gedrag konstant.  Advies en ondersteuning gebeur onderling sonder dat hierdie verhouding noodwendig meganies/instrumenteel gereël word.  In enige werkruimte bestaan gestruktureerde mentorskap uit die verhouding tussen ’n minder ervare individu (mentee) en ’n meer ervare persoon (mentor), met as doel die persoonlike en professionele groei van die mentee.

Proponente en jong predikante word na ’n gemeente beroep waar hulle alleen en selfstandig moet funksioneer.  Hulle staar verskeie uitdagings in die gesig en moet eerstehands met moeilike kwessies handel.  Die predikant word onmiddellik blootgestel aan die bestuur van die gemeente, sonder dat hy/sy die nodige bestuurs- en finansiële opleiding gedurende hul teologiestudies ontvang het.  ’n Formele mentorskapprogram help die predikant om beter te oriënteer ten opsigte van sy/haar werkplek.  Die nodige ondersteuning help om seker te maak dat hulle suksesvol en gelukkig is.  Mentorskap is een van die hulpmiddels wat jong predikante beter voorberei vir hulle dienswerk in gemeentes.  Ontwikkeling en begeleiding gebeur in ’n veilige en ondersteunende omgewing waar mentees hulle volle potensiaal bereik.