Projekspan: Dr JC van der Merwe (koördineerder) in samewerking met ds HMJ Kramer.

 

Mediasie is ’n vrywillige en aanpasbare proses van die SGB wat binne die gees van kerkwees en op ’n kerklike wyse tussen gelowiges plaasvind.  Soms verbrokkel verhoudings tussen gelowiges sodanig dat alternatiewe opsies met die oog op bemiddeling benut word om sake te reël.  Die span hanteer kwessies waar mediasie ’n vreedsame uitkoms teweeg kan bring.  Hierdie dienste is vir alle lidmate, predikante en gemeentes van die Kerk beskikbaar.

Waar spanning en konflik tussen kollegas, spanning in huwelike van kollegas en/of spanning tussen leraars en kerkrade ontstaan, is dit raadsaam om vroegtydig van mediasie gebruik te maak.