Interimbediening

Projekspan: Dr JG Janse van Rensburg (koördineerder) in samewerking met drr FJ Labuschagne en JP Bester.

 

Elke gemeente binne die werkruimte van die NHKA is tans in die een of ander oorgangsfase.  Die begeleiding van gemeentes in tussenin- spasies is die ruimte waar die Interimbedieningspan hulle werk doen.  Dit is ‘n uitdagende fase in die lewe van die plaaslike gemeente aangesien koersaanpassing onafwendbaar is.  Doelgerigte en intensionele interimbediening help gemeentes om met die verlede te handel, die hede te interpreteer en vir die toekoms te beplan. Dit is uitdagende tye, maar ook tyd vir groei.  Uitdagings gedurende hierdie tyd kom van binne en van buite die gemeente. Die Interimbedieningspan ondersteun gemeentes om hulle identiteit en roeping te herontdek.  Voortgesette navorsing is ’n kritieke komponent van hierdie diensveld.

Die proses vir registrasie by die IMN (Interim Ministry Network, VSA) is deurgevoer, en die NHKA het geaffilieer as lid.  Die voortgesette toerusting en opleiding van brugpredikante sal in die toekoms ook vanuit die NHKA se unieke verbintenis met IMN gebeur.  Ons ontvang reeds weekliks navorsing en geleenthede om te benut – https://imnedu.org/ .