Home 9 Sentrum vir Gemeentelike Bediening 9 Begeleiding van predikante

Begeleiding van predikante

Projekspan: Ds JF van der Merwe (koördineerder) in samewerking met dr FJ Labuschagne.

 

Die SGB het dit goed gedink om ’n retreat te reël vir alle predikante wat 0 tot 5 en 20 tot 25 jaar diens het.  Die bedoeling hiervan is om die predikante jaarliks (siklus van drie jaar) in twee groepe te ontmoet vir saamkuier en rus.  Die ontmoeting beloof om ’n lewensverrykende ervaring te wees vir die predikant en sy/haar reisgenoot.  Die bediening stel voortdurend hoë eise aan die predikant en sy/haar gesin.  Die temas wat behandel word, het ten doel om saamwees en ontmoeting te optimaliseer, terwyl stilte en rus ’n integrale deel uitmaak van die program.

Die betrokkenes ontvang ’n werkboek (gebaseer op die boek van Geri Scazzero, The Emotionally Healthy Woman, Eight things you have to quit to change your life) wat die volgende temas volledig vervat:

 

 1. Inleiding
  • Wees die beste weergawe van jouself.
  • Two halves of Life (Carl Jung).
 2. Hou op daarmee!
  • Agt temas soos vervat in The Emotionally Healthy Woman
 3. Formulering van manifes
  • Die Enneagram is ’n stelsel van nege persoonlikhede wat help om gesprekke dinamies in te rig.