Voortgesette Teologiese Toerusting (VTT)

Deur VTT-kursusse by te woon bly predikante op hoogte van die nuutste teologiese diskoerse.  Bestudeer gerus onderstaande temas deur die betrokke skakel te volg.  Predikante vanuit die NGK kwalifiseer ook vir VBO-toekenning aangesien ons dieselfde sisteem gebruik. ‘n Stemnota of WhatsApp sal waardeer word oor jou belewenis van ‘n aanbieding. Kommentaar en wenke kan na andre.ungerer@up.ac.za gestuur word.

Jaartal Aanbieding Skakel VBO-kode VBO-krediete
2015 Die APEHL bedieninge in EF 4 deur dr Christo van der Merwe https://tinyurl.com/4bsf3jrr

362982

2
2016 Nuwe ontwikkelinge in die OT – prof Ananda Geyser-Fouche https://youtu.be/8yRXQLmz_9U 415651 2
2016 Nuwe ontwikkelinge in die NT – prof Ernest van Eck https://youtu.be/GdtxLAeW8Ho 18157 2
2017 Die gelykenis van die maaltyd – prof Ernest van Eck https://youtu.be/wR40iuCyPjE 287503 2
2020 Aanlyn nagmaal – kan dit? – proff Yolanda Dreyer, Ernest van Eck, Wim Dreyer en drr Tanya van Wyk en Annelie Botha https://youtu.be/q–ATiL4bhs

212265

2
2021 Kerklike blik op trauma vanuit ‘n historiese perspektief – prof Wim Dreyer https://tinyurl.com/37cjpc6v 230742 2
2021 Trauma – ‘n Teoretiese onderbou – prof Yolanda Dreyer https://tinyurl.com/mvtun6ua 38442 2
2021 Die Kerk en 4IR – prof Jaco Beyers https://tinyurl.com/c4ay7vw6 110106 2
2022 The Millenial narrative – prof Jaco Hamman https://tinyurl.com/ykur223s 251061 2

 

Jaartal – 2015
Aanbieding – Die APEHL bedieninge in EF 4 deur dr Christo van der Merwe
Skakelhttps://tinyurl.com/4bsf3jrr
VBO-kode – 362982
VBO-krediete – 2

Jaartal – 2016
Aanbieding
– Nuwe ontwikkelinge in die OT – prof Ananda Geyser-Fouche
Skakel
https://youtu.be/8yRXQLmz_9U
VBO-kode
– 415651
VBO-krediete
– 2

Jaartal – 2016
Aanbieding – Nuwe ontwikkelinge in die NT – prof Ernest van Eck
Skakelhttps://youtu.be/GdtxLAeW8Ho
VBO-kode – 18157
VBO-krediete – 2

Jaartal – 2017
Aanbieding – Die gelykenis van die maaltyd – prof Ernest van Eck
Skakelhttps://youtu.be/wR40iuCyPjE
VBO-kode – 287503
VBO-krediete – 2

Jaartal – 2020
Aanbieding – Aanlyn nagmaal – kan dit? – proff Yolanda Dreyer, Ernest van Eck, Wim Dreyer en drr Tanya van Wyk en Annelie Botha
Skakelhttps://youtu.be/q–ATiL4bhs
VBO-kode – 212265
VBO-krediete – 2

Jaartal – 2021
Aanbieding – Kerklike blik op trauma vanuit ‘n historiese perspektief – prof Wim Dreyer
Skakelhttps://tinyurl.com/37cjpc6v
VBO-kode – 230742
VBO-krediete – 2

Jaartal – 2021
Aanbieding – Trauma – ‘n Teoretiese onderbou – prof Yolanda Dreyer
Skakelhttps://tinyurl.com/mvtun6ua
VBO-kode – 38442
VBO-krediete – 2

Jaartal – 2021
Aanbieding – Die Kerk en 4IR – prof Jaco Beyers
Skakelhttps://tinyurl.com/c4ay7vw6
VBO-kode – 110106
VBO-krediete – 2

Jaartal – 2022
Aanbieding – The Millennial narrative – prof Jaco Hamman
Skakelhttps://tinyurl.com/ykur223s
VBO-kode – 251061
VBO-krediete – 2