Home 9 Predikante 9 Voortgesette Bedieningsopleiding (VBO)

Voortgesette Bedieningsopleiding (VBO)

VBO fokus op die praktyk van bediening aan gemeentes.  Daarmee saam word daar ook op selfsorg en die persoonlike geloofslewe van predikante gefokus. Die volgende dien as temas in dié veld wat die afgelope jare aangebied is:

VBO-KREDIETETOEKENNING PER JAAR

Aanbieding Skakel VBO-kode VBO-krediete
Die bestuur van verandering; etiek van selfsorg en konflkhantering -2017
Die bestuur van verandering – Christo van der Merwe https://youtu.be/a53T-GN5Q7c  133405 10
Leierskap en verandering – Frikkie Labuschagne https://youtu.be/W3gojddJdt0 
Konflik in gemeentes https://youtu.be/e3RvJ7HwNj4 
Vasgelooptheid in gemeentes – Hannes Janse van Rensburg https://youtu.be/gBHCN6qCZOI 
Brugbediening https://youtu.be/j2G-vrt4AEk 
Hannes Janse v Rensburg
Emosioneel gesonde leierskap: Scazzero – 2018
Egostate – Christo vd Merwe video 1 https://youtu.be/ZDJydj-YDW8  195200 10
My skaduwee – Christo van der Merwe video 2 https://youtu.be/5s4vG9KLC_g 
My skaduwee – Christo van der Merwe video 3 https://youtu.be/PPRtlg-Huqo 
Kwaliteit tyd met God – Frikkie Labuschagne 1 https://youtu.be/uN47VnBe1D8 
Kwaliteit tyd met God – Frikkie Labuschagne 2 https://youtu.be/_WW_BXdENmM 
Die vreugde van ‘n rusdag – André Ungerer 1 https://youtu.be/LRAhv1gjwSk 
Die vreugde van ‘n rusdag – André Ungerer 2 https://youtu.be/ccTSHhuG8m0 
Emosioneel gesonde leierskap: Scazzero – 2019
Beplanning en Besluitneming https://youtu.be/JkyGxvZArvE  38857 10
Kultuur en spanbou https://youtu.be/9lNpyI42T5Q 
Mag en grense https://youtu.be/IUqZbqTh5sk 
Eindes en nuwe beginne https://youtu.be/Uiby3–KWOw 
Wie het my kansel geskuif? – 2020
Wie het my kansel geskuif? Selfsorg @ Covid 19 https://youtu.be/6SeXXekpKOg  317087 10
Die SCARF breinmodel – aanbieding https://youtu.be/HSAwZOWHB3A 
Die SCARF breinmodel – PowerPoint https://youtu.be/jo2prlBMvGY 
My virtuele kansel https://youtu.be/1_xzaZPAuOw 
Die CRM-model – Sorika de Swardt -2021
CRM – inleading https://tinyurl.com/52zuffd2  190804 2
CRM – praktiese sessie https://tinyurl.com/2s4zr8tb  
Postkwarantyn GPS (Geloofsgenote Praat Saam)- 2022
Het die toekoms ‘n kerk? – Stephan Joubert https://tinyurl.com/2xv8ybc8  376209 2

Voortgesette Bedieningsopleiding (VBO)

VBO fokus op die praktyk van bediening aan gemeentes.  Daarmee saam word daar ook op selfsorg en die persoonlike geloofslewe van predikante gefokus. Die volgende dien as temas in dié veld wat die afgelope jare aangebied is:

Aanbieding: Die bestuur van verandering; etiek van selfsorg en konflkhantering -2017
VBO-kode: 133405
VBO-krediete: 10

Die bestuur van verandering – Christo van der Merwe https://youtu.be/a53T-GN5Q7c
Leierskap en verandering – Frikkie Labuschagne https://youtu.be/W3gojddJdt0
Konflik in gemeentes https://youtu.be/e3RvJ7HwNj4
Vasgelooptheid in gemeentes – Hannes Janse van Rensburg https://youtu.be/gBHCN6qCZOI
Brugbediening Hannes Janse v Rensburg https://youtu.be/j2G-vrt4AEk

Aanbieding: Emosioneel gesonde leierskap: Scazzero – 2018
VBO-kode: 195200
VBO-krediete: 10

Egostate – Christo vd Merwe video 1 https://youtu.be/ZDJydj-YDW8
My skaduwee – Christo van der Merwe video 2 https://youtu.be/5s4vG9KLC_g
My skaduwee – Christo van der Merwe video 3 https://youtu.be/PPRtlg-Huqo
Kwaliteit tyd met God – Frikkie Labuschagne 1 https://youtu.be/uN47VnBe1D8
Kwaliteit tyd met God – Frikkie Labuschagne 2 https://youtu.be/_WW_BXdENmM
Die vreugde van ‘n rusdag – André Ungerer 1 https://youtu.be/LRAhv1gjwSk
Die vreugde van ‘n rusdag – André Ungerer 2 https://youtu.be/ccTSHhuG8m0

Aanbieding: Emosioneel gesonde leierskap: Scazzero – 2019
VBO-kode: 38857
VBO-krediete: 10

Beplanning en Besluitneming https://youtu.be/JkyGxvZArvE 
Kultuur en spanbou https://youtu.be/9lNpyI42T5Q 
Mag en grense https://youtu.be/IUqZbqTh5sk 
Eindes en nuwe beginne https://youtu.be/Uiby3–KWOw 

Aanbieding: Wie het my kansel geskuif? – 2020
VBO-kode: 317087
VBO-krediete: 10

Wie het my kansel geskuif? Selfsorg @ Covid 19 https://youtu.be/6SeXXekpKOg 
Die SCARF breinmodel – aanbieding https://youtu.be/HSAwZOWHB3A 
Die SCARF breinmodel – PowerPoint https://youtu.be/jo2prlBMvGY 
My virtuele kansel https://youtu.be/1_xzaZPAuOw 

Aanbieding: Die CRM-model – Sorika de Swardt -2021
VBO-kode: 190804
VBO-krediete: 2

CRM – inleading https://tinyurl.com/52zuffd2  
CRM – praktiese sessie https://tinyurl.com/2s4zr8tb 

Aanbieding: Postkwarantyn GPS (Geloofsgenote Praat Saam)- 2022
VBO-kode: 376209
VBO-krediete:
2

Het die toekoms ‘n kerk? – Stephan Joubert https://tinyurl.com/2xv8ybc8 

Hoe skep jy ‘n profiel om VBO-krediete te verwerf?

 1. Om die eerste keer toegang tot jou profiel te kry, gaan na https://ngkerkdata.co.za/profiel.
 2. ‘n “Window” genaamd “Django Administration” sal oopmaak en jou e-posadres sal versoek word.
 3. Tik jou e-posadres in en klik op “stuur skakel”.
 4. Jy ontvang dan per e-pos ’n permanente skakel/“link”/URL wat altyd na jou profiel gaan. Stoor/“save”/”bookmark” dit byvoorbeeld as VBOkrediete.
 5. Wanneer jy in die toekoms op jou profiel wil ingaan, klik net op die skakel.
 6. Op die profielblad is daar ’n teksveld waar ’n kursuskode ingevul kan word. Jy kan dit self invul of die administrateur kan dit laai indien so ooreengekom is.
 7. Indien jy probleme ervaar kontak vir Clarika Hattingh by clarikah@nhk.co.za.

VBO-krediete word bereken op die beginsel van 1 punt per uur wat aan ’n kursus/aktiwiteit bestee word.  Die volgende tabel bied insig in die toekenning van punte:

 

KURSUS/AKTIWITEIT URE KREDIETE
VTT fisies bygewoon 20 30 (Ons ken meer punte hier toe omdat dit ons Kerk se vlagskipgeleentheid is)
VTT aanlyn 15 15
Predikantevergadering 8 8
Ringskomitee predikante bygewoon 5 5
Konferensie/kongres/kursus
NGK Lentekonferensie 30 30
Bywoning van kongres Soos toegeken
Fresh Expressions 15 15
Aanbiedings soos Gesprek met die Bybel, VTT’s 10 10
Internasionale beroepsverwante konferensies Aansoek word voorgelê en op meriete beoordeel
Aanvullende leergeleenthede
Artikel geskryf (HTS/THT) 30 30
Eweknie-evaluasie 10 10
Dagstukkies – Bybelse Dagboek (radio) 20 20
Boek/akademiese artikel gelees 4 4
Artikel vir Die Hervormer 4 4

Hoe skep jy ‘n profiel om VBO-krediete te verwerf?

 1. Om die eerste keer toegang tot jou profiel te kry, gaan na https://ngkerkdata.co.za/profiel.
 2. ‘n “Window” genaamd “Django Administration” sal oopmaak en jou e-posadres sal versoek word.
 3. Tik jou e-posadres in en klik op “stuur skakel”.
 4. Jy ontvang dan per e-pos ’n permanente skakel/“link”/URL wat altyd na jou profiel gaan. Stoor/“save”/”bookmark” dit byvoorbeeld as VBOkrediete.
 5. Wanneer jy in die toekoms op jou profiel wil ingaan, klik net op die skakel.
 6. Op die profielblad is daar ’n teksveld waar ’n kursuskode ingevul kan word. Jy kan dit self invul of die administrateur kan dit laai indien so ooreengekom is.
 7. Indien jy probleme ervaar kontak vir Clarika Hattingh by clarikah@nhk.co.za.

VBO-krediete word bereken op die beginsel van 1 punt per uur wat aan ’n kursus/aktiwiteit bestee word.  Die volgende tabel bied insig in die toekenning van punte:

VBO-KREDIETETOEKENNING PER JAAR

KURSUS/AKTIWITEIT URE KREDIETE

VTT fisies bygewoon
Ure: 20
Krediete: 30 (Ons ken meer punte hier toe omdat dit ons Kerk se vlagskipgeleentheid is)

VTT aanlyn
Ure: 15
Krediete: 15

Predikantevergadering
Ure: 8
Krediete: 8

Ringskomitee predikante bygewoon
Ure: 5
Krediete: 5

Konferensie/kongres/kursus

NGK Lentekonferensie
Ure: 30
Krediete: 30

Bywoning van kongres
Soos toegeken

Fresh Expressions
Ure: 15
Krediete: 15

Aanbiedings soos Gesprek met die Bybel, VTT’s
Ure: 10
Krediete: 10

Internasionale beroepsverwante konferensies
Aansoek word voorgelê en op meriete beoordeel

Aanvullende leergeleenthede

Artikel geskryf (HTS/THT)
Ure: 30
Krediete: 30

Eweknie-evaluasie
Ure: 10
Krediete: 10

Dagstukkies – Bybelse Dagboek (radio)
Ure: 20
Krediete: 20

Boek/akademiese artikel gelees
Ure: 4
Krediete: 4

Artikel vir Die Hervormer
Ure: 4
Krediete: 4