Gevorderde Toerusting vir Ouderlinge

Module 1 – Erediens

Tema 1:  Liturgie – Die fasilitering van ‘n erediens

Hoe dink die NHKA oor die saamstel van 'n liturgie vir die erediens

Die saamstel van ‘n liturgie deur ds Hannes van der Merwe, 15 Mei 2023

(Youtube skakel)

Toerusting van Ouderlinge

Sessie 1: Die Liturgie – Fasilitering van ‘n erediens

Aanbieder: Ds Hannes van der Merwe

(Powerpoint skakel)

Oorweeg om die volgende opdrag as vrywillige assessering te doen:

Werk ‘n volledige liturgie uit vir ‘n erediens in die Pinkstertyd, met ‘n preek oor die Uitstorting van die Heilige Gees en die verskil wat die Gees in die lewe en die geloof van ‘n Christen maak.

Stuur aan ds Hannes van der Merwe by hannes@pretoriaoos.com.

Tema 2:  Hoe berei predikante preke voor?

Hoe berei predikante preke voor

Hoe berei predikante preke voor deur dr Gerhard Nel, 29 Mei 2023

(Youtube skakel)

Hoe berei predikante preke voor

Aanbieder: Dr Gerhard Nel, 29 Mei 2023

(Powerpoint skakel)

Hoe berei predikante preke voor?

Gevorderde toerusting vir ouderlinge, Zoom-aanbieding 29 Mei 2023, 20:00-21:30 (MS Word dokument)

Tema 3:  Die aanbied van ‘n preek

Hoe berei predikante preke voor

Die aanbied van ‘n preek, deur prof Yolanda Dreyer, 21 Junie 2023

(Youtube skakel)

Aanbiedingsvaardighede

Laai die dokument hier af.

Module 2 – Pastoraat

Tema 4:  Krisispastoraat – Siekesorg en sterwensbegeleiding

Deel 1 – Basiese pastorale vaardighede

Hoe om lidmate in tye van ‘n krisis te begelei, deur dr Annelie Botha (14 Augustus 2023)

(Youtube skakel)

Deel 2 – Siekebesoek en sterwensbegeleiding

Siekebesoek en sterwensbegeleiding, deur dr Annelie Botha (28 Augustus 2023)

(Youtube skakel)

Oorweeg om die volgende opdrag as vrywillige assessering te doen:

Module II – Basiese pastorale vaardigheide

Deel II- Hantering van ‘n Krisis (laai die assesering hier af)

 1. Wat is die faktore wat bepaal of iets vir iemand ‘n krisis word of nie?
 2. Beskryf die verskillende vlakke waarop ‘n krisis beleef word?
 3. Wat behels aktiewe en deelnemende luister?
 4. Beskryf die moets en moenies van luister?

Stuur aan dr Annelie Botha by andre.ungerer@up.ac.za.

Tema 5:  Wandel in die woord

Deel 1 – Kuns van goeie gesprekvoering

Die kuns an goeie gesprekvoering, deur dr Johan Bester (31 Julie 2023)

(Youtube skakel)

Kommunikasie strategie

Aanbieding deur dr Johan Botha (31 Julie 2023)

(Youtube skakel)

Slegte luister gewoontes

Meet jouself aan die lys van slegte, sowel as goeie luistergewoontes.

Laai die PDF dokument hier af.

Module 3 – My Bybelkennis

Tema 6:  Agtergrond in die Ou Testament

Deel 1 – Agtergrond in die Ou Testament

Hierdie module skerp ons Bybelkennis op deur ’n samehangende oorsig oor die vormingsproses, geskiedenis en agtergrond van die Ou Testament te gee.

(Youtube skakel)

Deel 1 – Agtergrond in die Ou Testament

Aanbieding van 16 Oktober 2023.

(Powerpoint skakel)

Deel 1 – Bybelkennis: Ou Testament

Opdrag:  

Identifiseer drie verskillende literatuursoorte in die boek Jona (in Jona 1, 2 en 3) en beskryf hoe die kenmerke van elke genre bydra tot die boodskap van die betrokke hoofstuk. (300-500 woorde).

Stuur aan marinakok95@gmail.com

Deel 2 – Agtergrond in die Ou Testament

Hierdie module skerp ons Bybelkennis op deur ’n samehangende oorsig oor die vormingsproses, geskiedenis en agtergrond van die Ou Testament te gee.

(Youtube skakel)

Deel 2 – Agtergrond in die Ou Testament

Aanbieding van 6 November 2023.

(Powerpoint skakel)

Deel 2 – Bybelkennis: Ou Testament

Opdrag:  Maak ’n preekskets oor Miga 4:1-7 waarin die volgende verreken word: (800 woorde)

 1. Watter tipe literatuur/genre is die boek Miga?
 2. In watter tyd van Israel se geskiedenis profeteer Miga?
 3. Aan wie is sy profesieë gerig?
 4. Watter tipe teologie is in hierdie gedeelte teenwoordig?
 5. Watter aspekte van die Ou Nabye Oosterse wêreldbeeld is in hierdie gedeelte teenwoordig?
 6. Watter kulturele waardes is in hierdie gedeelte teenwoordig?
 7. Wat was Miga 4:1-7 se boodskap vir die eerste hoorders?
 8. Wat is die boodskap van Miga 4:1-7 vir ons vandag?

Bronne:

 Miga 4.1-7.pdf

 Miga agtergrond en Miga 4 EVK.pdf

 Miga agtergrond en Miga 4 Expositor’s Commentar…

 Miga Agtergrond.pdf

Tema 7:  Agtergrond in die Nuwe Testament

Agtergrond in die Nuwe Testament

Jy is ‘n toegewyde ouderling en leergierige gelowige en sal graag nog meer van diei Nuwe Testament wil weet. Hier is nou die geleentheid (ook vir ander belangstellendes) om jouself nog beter toe te rus en diensbaar in God se koninkryk te maak.

(Youtube skakel)

Agtergrond in die Nuwe Testament

Aanbieding van 16 November 2023.

(Powerpoint skakel)

Agtergrond in die Nuwe Testament

Ander kursusse

Hoe om jou gemeenskap beter te verstaan

Hoe om jou gemeenskap beter te verstaan

Hoe om jou gemeenskap beter te verstaan deur prof Stephan de Beer, 29 Mei 2023

(Youtube skakel)