Wie is ons

Die Hervormde Teologiese Kollege (HTK) vorm deel van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA) en is op 1 Januarie 2000 in die lewe geroep.  Die HTK bestaan vanweë ‘n samewerkingsooreenkoms wat die NHKA met UP gesluit het.  Die ooreenkoms sluit in: Die teologiese opleiding en vorming van studente; die aanbied van kerkeie modules; voortgesette teologiese opleiding vir predikante; kursusse vir die toerusting van ampsdraers en lidmate.